Kategorie eshopu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Prodávajícím je : LORYNET s.r.o. – podnikající pod zavedeným obchodním označením Nomain, Norma Zlín, Norma a Kosmetika Norma se sídlem Svitákova 2729/10, Praha 5, PSČ: 155 00, IČ: 05399343 DIČ: CZ05399343. Společnost zapsaná v OR, Soud Praha, dne 29.09.2016 Uskutečnění zdanitelného plnění s místem v tuzemsku (CZ)

Kupujícím je návštěvník těchto internetových stránek prodávajícího, který prostřednictvím systému (dálkového přístupu - internetu) odešle řádnou objednávku na koupi prodávajícím nabízeného zboží, které podléhá standardní platným právním řádem stanovené záruční době 24 měsíců.

Odesláním objednávky kupující současně výslovně a nezpochybnitelně potvrzuje, že se dobře a podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí a že tyto obchodní podmínky jsou tak nedílnou součástí smluvního ujednání uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, tj. jsou pro obě strany jako smluvní ujednání závazné. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice, zejména tedy zák .č. 89/2012, Sb. občanský zákoník v platném znění.

I. Objednávání zboží

1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.normain.cz. Objednávka je odesílána kupujícím prodávajícímu přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.

2. Odeslaná objednávka je považována za platný a plně závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a plně pravdivě veškeré údaje potřebné k řádnému vyřízení objednávky.

3. Kupní smlouva je řádně, platně a závazně uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající je ve všech případech oprávněn dodatečně požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku k výzvě prodávajícího autorizovat, je považována za neplatnou a právně od počátku zcela neúčinnou.

4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit a neakceptovat objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že poptávané zboží nebude mít prodávající již na skladě, toto právo si prodávající výslovně vyhrazuje, kupující s ním souhlasí. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží, nebo jiný termín dodání.

5. Potvrzenou objednávku může kupující prokazatelně zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin poté, co byla učiněna, a to v případě, že zboží nebylo dosud odesláno k přepravě. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu již vzniklých nákladů. Prodávající může potvrzenou objednávku bez dalšího zrušit pouze v případě, kdy zboží již není skladem, zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

II. Dodací a platební podmínky

1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce v takové lhůtě, v jaké je uvedena dostupnost při zakoupení výrobku s výjimkou zboží, které aktuálně nebude skladem, i když v době prodeje je jako aktuální (tedy skladem či Expedujeme IHNED) zveřejněno.

2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedených termínech, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.

3. Prodávající nikterak neodpovídá a neručí za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky dány na straně kupujícího nebo na straně dopravní služby. Dále nikterak neodpovídá a neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů a v případě zásahu tzv. vyšší moci.

4. Kupující se výslovně zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a řádně a včas zaplatit kupní cenu za zboží, a to včetně nákladů na jeho doručení.

5. Všechny ceny se rozumí včetně DPH. Ceník prodávajícího si prodávající vyhrazuje průběžně aktualizovat a měnit, jinak platí až do odvolání. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním a přepravou zboží hradí kupující, individuálně (případ od případu) nebo dočasně (formou akční nabídky prodávajícího) lze sjednat, že tyto náklady nese prodávající (při větší objednávce).

6. Platbu předem zašle kupující na účet prodávajícího u Komerční banky, a.s. (KB), číslo účtu: 777688/0100, bezhotovostním převodem s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu. U tzv. online platebních metod je možné hradit objednávky ihned při vytvoření objednávky buď prostřednictvím platebních karet, platbou Paypal, platebních brán Mbank, Mojebanka, RaiffeisenBank nebo platebním systémem Super Cash či Peněženky Gopay.

7. Objednávky, které se odesílají mimo ČR, jsou přepočítávány na EURO podle aktuální kurzovní situace stanovené Českou národní bankou (kurz ke dni potvrzení objednávky).  

8. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

9. V případě nedoručitelnosti zásilky bude kupujícímu vrácena kupní cena. Prodávající však v tomto případě není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním a přepravou zboží.

10. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění a zboží v neporušeném a nepoužitém stavu vrátit na adresu prodávajícího. Do zásilky s vráceným zbožím vloží kupující zároveň veškeré listiny, které mu byly předány v rámci vyřízení objednávky. Náklady spojené s odstoupením nese kupující.

11. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dní od její realizace. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodávajícím zrušena.

12. Prodejce skladuje objednávky pouze 1 týden. V případě, že do této doby nepřijde platba od kupujícího, nebo kupující nereaguje na e-maily, nebo telefony od prodávajícího, bude objednávka prodávajícím bez dalšího zrušena. 

13. V případě, že je hodnota objednávky za zboží nižší, než samotné poštovné, je nutné tuto objednávku předem zaplatit bankovním převodem nebo některou z platebních metod online. Platbu na dobírku u takových objednávek neakceptujeme. 

14. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy ve shora uvedené lhůtě 14-ti dnů je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo zboží chráněno při dodání. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě.

15. Prodejce je zaregistrovaným účastníkem elektronické evidence tržeb a kupujícímu doručuje účtenku s vyznačením povinných údajů po zaplacení na platební bráně gopay pod odkazem pro zjištění stavu platby z emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

16. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

III. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu s platnými právními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.

2. Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků a to na základě výslovné žádosti zaslané prodávajícímu.

Ochrana osobních údajů, jejich spravovaný rozsah, způsob ochrany a výčet stran spravující osobní údaje předané do našeho obchodu je řešen v individiuální části odkaz zde

IV. Dárkové poukazy

1) Prodávající se zavazuje k dodání dárkového poukazu obvyklým způsobem jako v případě zboží variantou dodání zvolenou zákazníkem.

2) Poukaz je dodán v obálce a je na něm vyznačený unikátní kód, který slouží k čerpání hodnoty poukazu při objednávce.

3) Platnost poukazu je 6 měsíců od vystavení, po tuto dobu se prodávající zavazuje krýt hodnotu dárkového poukazu. Po uplynutí lhůty platnosti poukazu propadá jeho hodnota bez dalšího ve prospěch prodávajícího a již na tento poukaz nelze požadovat dodání zboží.

4) V případě, že poukaz není čerpán ve lhůtě platnosti, ale jeho majitel v průběhu doby platnosti požádá o jeho zrušení, bude částka hodnoty poukazu vrácena na účet toho, kdo poukaz zakoupil. Hodnota poukazu (výše vrácené částky) bude ponížena o bankovní manipulační poplatky.

5) Pakliže dojde ke ztrátě poukazu nebo k jeho znehodnocení, prodávající se zavazuje zaslat náhradní poukaz s novým unikátním kódem vybranou formou dodání s tím, že poplatky související s dodáním platí majitel poukazu.

V. Právo a spory

1) Prodávající tímto výslovně upozorňuje Kupující na jejich právo a možnost řešení případných, spotřebitelských sporů vzniklých mezi stranami cestou mimosoudního řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele (viz. zejména ust. § 20d až 20y cit. zák.), když obecným subjektem pro řešení sporů (ADR) je Česká obchodní inspekce viz odkaz na formulář pro zadání mimosoudního sporu: (https://adr.coi.cz/cs)

Reklamační řád

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
  • Zákon č. 89/20123 Sb., občanský zákoník v platném znění

Prodejce: LORYNET s.r.o. – podnikající pod zavedeným obchodním označením Normain, Norma Zlín, Norma a Kosmetika Norma se sídlem Svitákova 2729/10, Praha 5, PSČ: 155 00, IČ: 05399343 DIČ: CZ05399343. Kupující učiní reklamaci jedním z níže uvedených způsobů:

  • E-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Telefonicky na telefonní číslo: +420 770 667 851
  • Poštou zasláním reklamace na adresu: LORYNET s.r.o., Na Návsi 24, 252 18 Úhonice

1. Každá reklamace musí obsahovat:

  • číslo objednávky
  • srozumitelný a co nejpodrobnější popis zjištěných závad a jejich projevů

2. Prodávající rozhodne o reklamaci (vyřízení reklamace) nejpozději do 30 dnů od řádného provedení reklamace a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

3. Oprávněná reklamace včetně vyřešení vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

4. Pro zadání reklamace využijte náš formulář pro zadání a odeslání reklamace odkaz zde

Poslední aktualizace těchto obchodních podmínek provedena ke dni : 1.3.2019 

Registrovat u nás se vyplatí

Přijímat emaily od nás Vám ušetří kupu peněz i času.