Kategorie eshopu

Ochrana osobních údajů e-shopu normain.cz

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Společnost LORYNET s.r.o., se sídlem Svitákova 2729/10, IČ 05399343, zapsaná u městského soudu v Praze, spisová značka 263035 C (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • bankovní spojení (číslo bankovního účtu pro požadavky na vrácení platby na účet)
 • IČ a DIČ v případě živností a obchodních společností   

2. Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace  po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Obchodní sdělení, informace o naskladnění zboží a předprodejní servis

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

V případě, že jste na našich webových stránkách u zboží, které není skladem zvolili požadavek na informování o naskladnění, je tento email bez dalších údajů evidován jen po dobu nezbytně nutnou tj. 1 rok pokud není zboží do té doby naskladněno, při naskladnění a odeslání informace o naskladnění je email automaticky mazán. 

Prodávající také na základě jednokrokové charakteristiky nákupního procesu příjímá v předprodejním procesu email a přezdívku kupujícího, pokud kupující nedokončí svojí objednávku je systémem automaticky kontaktován s možností svůj nákup dokončit buď samovolně či s pomocí prodejce, tento email je po 24 hodinách automaticky mazán a není uchováván pro jiné činnosti, v případě že je prodej dokončen je automaticky zařazen k účtu kupujícího.

4. Správce a zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností LORYNET s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatel služby Minion Interactive s.r.o., sídlem Jiráskova 16, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika; IČ 22795791
 • Společnost Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín, 186 00, Česká republika IČ 02387727
 • Společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3924/10, Praha 5, 150 00, Česká republika
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • Přepravce Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha, 19000, IČ 28408306
 • Přepravce General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, Jihlava, 58601, Česká republika IČ 26087961
 • Přepravce Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 22599, IČ: 47114983
 • Platební brána GOPAY s.r.o., sídlem Planá 67, Planá, 37001, Česká republika, IČ: 26046768
 • Bankou Komerční banka a.s., sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ: 45317054
 • Bankou Fio banka, a.s., sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČ: 61858374

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce a pověřenec

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://www.normain.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

- Základní funkčnosti webových stránek.

- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

- Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

- Absence cookies výrazně snižují kvalitu a uživatelskou přívětivost nákupního procesu, v případě nefunkčnosti obchodu při vypnutých cookies nenese prodejce a správce osobních údajů žádnou zodpovědnost za nefunkční prvky nákupního procesu.

- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

- Cookies jsou využívané také při online chatu Zendesk Zopim, tj. v daný okamžik online vidí prodávající při chatu IP adresu kupujícího se kterým vede chat, historie chatu je 14 dnů a s ním související údaje o IP adrese, údaje o prohlížeči a historie chatu. Po 14ti dnech je chat automaticky nenávratně smazán i spolu se všemi osobními údaji. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

5. Práva nakupujícího a mazání osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů odkaz zde.

V Praze dne: 22.5.2018